english deutsch česky
Plátci DPH
Sekce: Plátci DPH - Korektury
Jazyková a stylistická korektura českého textu
- podle rozsahu nutných oprav
50-100 Kč
Jazyková korektura cizojazyčného textu rodilým mluvčím
- podle rozsahu nutných oprav
150-200 Kč
Hlavní stránka Hlavní stránka