english deutsch česky
Neplátci DPH
Sekce: Neplátci DPH - Příplatky k základní sazbě
Příplatek za dodatečné ověření soudním tlumočníkem 150 Kč
U expresních překladů požadovaných téhož dne 50 %
U expresních překladů požadovaných do druhého dne 30 %
U spěšných překladů - kde počet normostran na jeden den práce překladatele
je vyšší než 6 (+1 den na doručení předlohy a odevzdání překladu)
10 %
Hlavní stránka Hlavní stránka