english deutsch česky
Neplátci DPH
Sekce: Neplátci DPH - Překlady
Překlady z němčiny, angličtiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny,
polštiny, ruštiny, ukrajinštiny do češtiny
285 Kč
Překlady z češtiny do němčiny, angličtiny, francouzštiny, španělštiny,
italštiny, polštiny, ruštiny a ukrajinštiny;
překlady z maďarštiny, srbštiny, chorvatštiny a bulharštiny
340 Kč
Překlady do maďarštiny, srbštiny, chorvatštiny a bulharštiny 375 Kč
Překlady z nizozemštiny (vlámštiny), portugalštiny, rumunštiny a novořečtiny
do češtiny
395 Kč
Překlady z češtiny do nizozemštiny (vlámštiny), portugalštiny, rumunštiny
a novořečtiny
440 Kč
Překlady z/ do turečtiny, severských, orientálních a jiných jazyků Dohodou
Překlady z/ do slovenštiny 190/220 Kč

Bližší informace k úkonu překlady Hlavní stránka Hlavní stránka