Ceník neplátci DPH

Sekce: neplátci DPH – Tlumočení

Za práci tlumočníka se považuje nejen vlastní tlumočení, nýbrž i doba nezbytné přítomnosti tlumočníka u zákazníka v čase, kdy neprobíhá komunikace.

Při nasazení tlumočníka kratším než 4 hodiny se účtuje polovina denní sazby,
při tlumočení nepřesahujícím 8 hodin se účtuje denní sazba. Při tlumočení v rozsahu
1 hodiny je možné dohodou účtovat polovinu půldenní sazby.

Za stornování objednávky tlumočení v době kratší než 24 hodin před započetím práce
tlumočníka se účtuje storno ve výši až 50 % denní sazby.

V případě tlumočení mimo Prahu zákazník zajišťuje (pokud není dohodnuto jinak) dopravu, ubytování a stravování tlumočníka.

Zpět na ceník k úkonu tlumočení
Hlavní stránka Hlavní stránka
production:dynaptis